17Октомври2019

Събота, 17 Септември 2016 10:51 | 0
В изпълнение на чл. 9, ал. 2 от Наредба 15 от 2004 г. Обн. ДВ. бр.47 от 1 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.82 от 19 Септември 2008 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и…

Издания на ЦУМ - Център за универсални медии: Пловдив-онлайн | Асеновград-онлайн | Карлово-онлайн |

Карлово Онлайн e част от групата на ЦУМ  – Център за универсални медии, заедно с plovdiv-online.com и asenovgrad-online.com.
Copyright (c) ЦУМ - Център за универсални медии 2009 - 2019