vbaeva-2

Семинар по Еразъм на младежи от 3 държави

Сряда, 27 Февруари 2019 15:09 | | Печат | Е-мейл | 0

Сдружение „Вокс Хумана 2020“ успешно завърши проект  „Който може да промени себе си, може да промени исвета!“  по програма „Еразъм+“.

Партньори в тристранния младежки обмен, който се проведе в град Хисаря бяха Сдружение „Вокс Хумана 2020“ -България, "Asociatia Tinerilor cu Initiativa Civica" - Румъния и "European Link Center" - Северна Македония.

В рамките на програмата на проекта бяха организирани дейности от различно естество - обучителни модули и лекции, презентационни и мотивационни срещи, дискусии, дебати, ролеви игри, практически упражнения и симулации, индивидуална и колективна изява на участниците.

По време на занятията се дискутираха европейските тенденции, свързани с младежкото участие на различни нива в социалната сфера, както и влиянието импри формирането на държавни политики. Модерните методи на обучение и представяне на знанията допринесоха за повишаване на осведомеността за лична, социална и професионална реализация на участниците в проекта.Младите хора получиха възможност да разберат по-добре динамиката на процесите по вземане на решения, които дават отражение върху техния живот.

Дейностите по проекта привлякоха вниманието на гражданите и допринесоха за формирането на визия за взаимодействие и диалог за необходимите промени, които да доведат до реално участие на млади хора, независимо от техния произход и социален статус, в регионалните политики на различни нива. Представителите на публичния сектор имаха възможността да получат от първа ръка обратна връзка за интересите и пречките на младежите в неравностойно положение за активно социално включване.

На международно ниво влиянието на проекта спомогна за изграждането на ефективна мрежа за комуникация, сътрудничество и обмяна на опит между младежите от различните държави.

За представителите на участващите организации изпълнението на проекта осигуриразвитие на управленския капацитет за сътрудничество на интернационално ниво.

Изграждането на ефективен модел на съвместното сътрудничество между младите хора,младежките организации и отговорните за младежката политика по места ще подпомогне младежите от маргинализираните общности да осмислят ролята си на активно участващи в процесите по интеграция.

Последно променена в Сряда, 27 Февруари 2019 17:03
Карлово онлайн

Cвободният електронен всекидневник за Карлово и региона.

Уеб сайт: karlovo-online.com

Добавете коментар

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Издания на ЦУМ - Център за универсални медии: Пловдив-онлайн | Асеновград-онлайн | Карлово-онлайн |

Карлово Онлайн e част от групата на ЦУМ  – Център за универсални медии, заедно с plovdiv-online.com и asenovgrad-online.com.
Copyright (c) ЦУМ - Център за универсални медии 2009 - 2019